Πλαστικά Πιάτα - Δοχεία Τροφίμων

Προστατεύστε και διατηρήστε τα τρόφιμα σε ένα δοχείο τροφίμων, χρησιμοποιήστε πλαστικά πιάτα για τις βοηθητικές εργασίες της κουζίνας και διαλέξτε ένα μπολ για τα φρούτα και τα υπόλοιπα εκτός ψυγείου τρόφιμα.